renesansa

Renesansa – franc. Renaissance = preporod

Month: Kolovoz, 2015

BiH – state of the union

O ekonomiji se u BiH piše rijetko, a i kad se piše takvi članci ne pune naslovnice novina ili internetskih portala. Nedavno se povela žustra diskusija, pa čak i protesti povodom novog Zakona o radu. Međutim ni tada kada je ta vijest punila novinske stupce i kada se na svakom koraku diskutiralo o novom zakonu nismo vidjeli nijednu detaljniju analizu. Niti od sindikata, niti od vlade, a ni poslodavaca. Većina toga se svodila na puste fraze, politikantstvo, populizam i galamu. Ovdje želimo analizirati (možda najvažniji problem BiH) strukturu zaposlenih, poslovanje javnih (državnih) poduzeća te stope rasta BDP-a i vanjskog duga.

Na slici 1 vidimo kretanje ukupnog broja zaposlenih u BiH. Možemo primijetiti da je broj zaposlenih značajno pao od 2008. do 2010. Taj pad je uvjetovan recesijom koja je pogodila cijeli svijet, Europu pa time i BiH. U 2011. vidimo rast te ponovni pad sve do prošle godine. Što se promijenilo? Pa investicije u autoceste. Izgradnja autocesta u FBiH te RS gura broj zaposlenih. Ali to nije jedini pokretač. Broj zaposlenih konstantno raste i u javnom sektoru (u 2015. po duplo višoj stopi od rasta zaposlenih u privatnom sektoru).

UkupanBrojZaposlenih

Slika 1. Ukupan broj zaposlenih po godinama 

Na slici 2 možemo vidjeti kretanje broja zaposlenih u javnom sektoru i stope promjene u odnosu na prethodnu godinu, a na slici 3 kretanje broja zaposlenih u privatnom sektoru.  Jasno je kako javni sektor značajno povećava broj zaposlenih od 2008. Dakle na vrhuncu krize javni sektor je 2009. dodao 5.000 novih poslova, a 2010 4.000 dok je privatni gubio 20.000 2009. odnosno 17.000 2010. Održivo? Također po stopama rasta vidimo da javni sektor praktički ne posustaje u zapošljavanju (osim 2013.). I dok je prirodni priraštaj u BiH negativan (slika 5) mi povećavamo broj nastavnog osoblja u školama. Da li je barem taj porast broja zaposlenih u školstvu rezultirao i većom kvalitetom? To je teško mjeriti, ali pokušao sam pogledati barem nekoliko indikatora:

  1. Broj predanih zahtjeva za patente je 2010. – 56, 2011. – 43, 2012. – 2, 2013. – 7. Očajno. Za usporedbu, za Hrvatsku su te brojke: 257, 230, 217 i 230.
  2. Broj znanstvenih i tehničkih članaka: jedini podaci koje sam mogao naći su oni Svjetske Banke za 2010. i 2011. godinu i iznose 68 i 54. Opet za usporedbu Hrvatska: 1.247  i 1.289.

BrojZaposlenih_JavniSektor

Slika 2. Broj zaposlenih u javnom sektoru i godišnje promjene

BrojZaposlenih_PrivatniSektor

Slika 3. Broj zaposlenih u privatnom sektoru i godišnje promjene

PrirodniPriraštaj

Slika 4. Prirodni priraštaj po godinama

Usporedba broja zaposlenih ne otkriva cijelu sliku. Situacija je još složenija i opasnija kada pogledamo odnos kretanja prosječnih neto plaća u javnom i privatnom sektoru. Na slici 5. vidimo upravo kretanje neto plaća u privatnom i javnom sektoru po godinama i procentualnu razliku između istih.

PlaćeZaposlenih

Slika 5. Neto prosječne plaće privatnog i javnog sektora po godinama i razlika 

Ova razlika je vjerojatno najopasnija stvar za društvo. Razlika plaća privatnog i javnog sektora je konstantno iznad 30 %. Javni sektor u BiH je ogroman i jednostavno guši razvoj privatnog sektora. Plaće su veće u javnom sektoru te raste broj zaposlenih. Veće plaće će naravno privlačiti talente u javni sektor što ima i dodatnu otežavajuću okolnost jer to privlači mlade ljude u javni sektor, politiku i stranke umjesto u privatni sektor i poduzetništvo.

I sad dolazimo do onog krucijalnog dijela. Broj poreznih konzumenata i poreznih platiša. Ako u porezne konzumente ubrojimo sve zaposlene u javnom sektoru, nezaposlene, umirovljenike i ostale, ali bez djece (dakle samo gledamo broj registriranih birača), a u porezne platiše zaposlene u privatnom sektoru dođemo do zastrašujuće brojke da 16 % stanovništva financira ostalih 84 %.

PlatišeVsKonzumenti

Slika 6. Porezni latiše vs. konzumenti 

Za to vrijeme BDP stagnira (slika 7.) dok vanjski dug raste po sve većim stopama (slika 8.).

RealniBDP

Slika 7. Realni BDP (stope rasta)

VanjskiDug

 Slika 8. Vanjski dug kao % BDP-a i iznos za godišnje servisiranje duga kao % BDP-a

Valjda je svima jasno (ili nekima nije) da je ovo stanje neodrživo. Apsolutno neodrživo. Ovo će dovesti do bankrota države što bi u slučaju BiH moglo dovesti do socijalnih nemira, novog buđenja nacionalnih nezadovoljstava itd. Ovakvo stanje je izrazito lako zapaljivo i treba ga rješavati. Nadam se, iskreno se nadam, da će sadašnje i buduće vlade (barem natjerane od strane međunarodne zajednice, MMF-a i EU) krenuti s reformama i restrukturiranjem gospodarstva. Zakon o radu je samo mali kotačić i apsolutno nedovoljan za iole ozbiljnije pozitivne pomake.

Da bismo dalje analizirali “snagu” države (pod državu ubrajam centralnu državu, entitete, kantone i općine) pogledajmo poslovanje poduzeća u vlasništvu države.

37 najvećih poduzeća u državnom vlasništvu u BiH zapošljava (podatak za 2014. godinu) 53.932 osobe (što je 10,3 % od ukupnog broja zaposlenih u privatnom sektoru), u 2014. imali su 2.938.687.499,42 eura prihoda te raspolagali s 9.264.929.102,75 eura kapitala. Pogledajte moć s kojom država raspolaže. Država je daleko najveći “poduzetnik” i “kapitalist” u BiH. I sve one ideje da zločesti “privatnici” uništavaju ovo društvo su samo zablude kojima političari hrane svoje birače te pronoseći takve mitove stvaraju sliku da je upravo politika rješenje, a ne ono što stvarno jest – rak rana i ključni problem BH društva.

Kako su poslovala državna poduzeća? Prosječna neto profitna marža iznosila je 4,71 %, a povrat na kapital (ROE) 1,33 %. Ove brojke su čak i pozitivno sklone javnim poduzećima jer su oni koji su poslovali s gubitkom izostavljeni (tj. njihova profit je stavljen na 0). Kad bi se zbrajali negativni rezultati ukupni rezultat bi bio još i gori. Za usporedbu prosječna neto profitna marža kompanija iz indeksa MSCI World iznosi 7,4 %, a ROE 11 %. Očito je da je poslovanje tih poduzeća očajno i da bi brojna valjalo privatizirati, a kod nekih i razmišljati o ukidanju.

Također ovdje je samo 37 najvećih. Brojna su druga komunalna i slična poduzeća koja posluju po kantonima i općinama. To bi ukupni rezultat još promijenilo. Također primijetite da su svi zaposleni u tim poduzećima svrstani u privatni sektor. Ako bismo ih svrstali u javni sektor (što bi kod brojnih poduzeća bilo i realnije jer ustvari bez poreznih subvencija ne bi preživjeli) omjer zaposlenih te omjer poreznih konzumenata i platiša bi se dodatno pogoršao. Jasno je da javna poduzeća već odavno služe svrsi čuvanja socijalnog mira te (u većoj mjeri) kupovini glasova. Međutim taj mir i ti glasovi uništavaju samo tkivo bosanskohercegovačkog društva te zadužuju buduće generacije.

Iako sam to već kroz tekst naveo ponovit ću na kraju. Ovi podaci ukazuju na dvije Bosne i Hercegovine. Jednu, koja i u ovakvom okruženju stvara vrijednost i od koje svi živimo i drugu, onu u javnom sektoru, koja nemilice troši i koja uništava kapital. Podaci pokazuju da se ta divergencija ne smanje i to je izuzetno opasno. Zbog svega toga danas u BiH mladi i stari, žene i muškarci, obrazovani i neobrazovani – svi žele biti političari. Politika je jedino profitabilno zanimanje. A ako već ne možeš biti političar onda je dobro učlaniti se u stranku i nadati nekom mjestu u javnom sektoru ili javnom poduzeću. Umjesto da stvaramo sliku da je stvaranje vrijednosti dobro, da je poduzetništvo najbolja moguća stvar, da treba cijeniti rad, a ne radno mjesto mi radimo potpuno suprotno. Poduzetnici su strašni ljudi koji iskorištavaju radnike, rad nije bitan nego je bitno sjediti na radnom mjestu od 9 do 15 i otići što prije kući, a vrhunac uspjeha je rad u javnoj službi i što skorije umirovljenje. A oni drugi koji tako jednostavno ne mogu razmišljati planiraju napustiti BiH. Brojnima ovi podaci neće biti po volji no takvi su kakvi jesu. Dugoročno ovakva politika trošenja dovodi do misalokacije resursa, tapkanja na mjestu, daljnjeg zaduženja, iseljavanja i nemira. Koliko god se socijalni nemiri mogu očekivati i s početkom pravih reformi (jer će brojne privilegirane skupine izgubiti prava), toliko će odgađanje reformi rezultirati većim nemirima koji se neće moći spriječiti jednostavnim populističkim spinovima. U BiH moramo maknuti državu iz poslovanja i dopustiti konačno tržišnoj ekonomiji da zaživi. Vjerujem da ukoliko to učinimo imamo šansu. Ukoliko ne, osuđeni smo na stagnaciju i propadanje.

Ko želi shvatiti, shvatio je, ko ne želi taj nikad i neće. Ali kao što je Ayn Rand rekla: “Možemo ignorirati stvarnost, ali ne možemo ignorirati posljedice ignoriranja stvarnosti.”

Izvori:

  1. Podaci o zaposlenima po djelatnostima i plaćama – Agencija za statistiku BiH (http://bhas.ba/)
  2. Broj birača – https://www.izbori.ba/Default.aspx?CategoryID=64&Lang=3&Id=1497
  3. Broj stanovnika – preliminarni rezultati popisa stanovništva 2013.
  4. BDP i vanjski dug – Bilten CBBiH (2015.)
  5. Podaci o broju znanstvenih članaka i aplikacija za patente – Svjetska Banka
  6. Podaci o javnim poduzećima – razno (financijski izvještaji)

 

*Iz plaća privatnog sektora sam maknuo financijske usluge koje su značajni outlier gdje su prosječne plaće veće (ali broj zaposlenih mali). U plaće privatnog sektora su uvrštene djelatnosti distribucije električnom energijom, vodom i plinom koji također imaju prosječno veće plaće (iako bi ih možda trebalo izbaciti jer su državni monopoli).

**Grafovi i izračuni – autor.

 

Singapur

Singapur je 9.8. proslavio 50 godina neovisnosti. Singapur je primjer impresivnog ekonomskog rasta i razvoja. Od 1965. (neovisnost) do 1989. BDP po glavi stanovnika je porastao od 500 $ do 10,000 $. Za primjer u bivšoj Jugoslaviji je BDP po glavi stanovnika 1950. godine iznosio 1,546 $ , a 1990. godine 5,470 $. Danas je BDP po glavi stanovnika Singapura 85,198 $ što ga svrstava na 3. mjesto na svijetu (iza Katara i Luksemburga).

Pisati post o Singapuru je nezahvalno jer je toliko dobrih stvari u Singapuru da ne bi stali ni u knjigu. Ali izdvojio bih nekoliko zanimljivosti:

singapore1

 

1. Nacionalna različitost

U vrijeme osamostaljenja u Singapuru je živjelo 62 % Kineza, 16 % Indijaca, 14 % Malezijaca te 8 % Europljana i ostalih (slično je i danas). Sve to značilo je različite religije i različite jezike – 5 glavnih jezika i 20 dijalekata. Susjedne zemlje nisu bile naklonjene Singapuru. U svemu tome jasno je kako je bilo teško održati neovisnost, mir i sigurnost. Većina je nakon osamostaljenja tvrdila da će ova mješavina stanovništva biti veliki uteg u razvoju Singapura. Ipak Singapur je uspio. Engleski je uspostavljen kao službeni jezik administracije, a za remećenje mira i sigurnosti uvedene su stroge kazne. Za primjer u BiH imamo 3 nacionalne/religijske skupine koje govore istim jezikom, a opet kompliciramo sa 3 službena jezika i raznim drugim nacionalnim glupostima.

 

2. Sloboda poslovanja

Singapur je 1. na listi Doing Business za 2015. Tamo je bio i 2014.
Zašto? Zato što možete jednostavno otvoriti tvrtku, stečajevi kratko traju, porezne stope su niske i porezni zakoni jednostavni. Zakoni se poštuju, stečajevi traju kratko. Država uzima malo, a daje jako puno. Tržišna ekonomija u svom najboljem izdanju.

 

3. Školstvo

Singapur ima jedan od najboljih obrazovnih sustava na svijetu. Među prve 3. zemlje svijeta je po PISA testovima u svim kategorijama.

Studenti iz Singapura redovno upisuju najbolje svjetske fakultete. Npr. 2014. je 81 student iz Singapura primljen na Oxford. 30 je primljeno iz npr. Njemačke. Singapur ima 5.5 mil. stanovnika, Njemačka 81 mil.

 

4. Zdravstvo

Singapur možda ima najbolji zdravstveni sustav na svijetu. Zdravstveni sustav je kombinacija privatnog i javnog. Država promovira zdrav stil života te radi puno na prevenciji, dok s druge strane omogućuje natjecanje između bolnica (čak i javnih) te dopušta da se cijene samoreguliraju na tržištu.

Jedan odličan citat  Lee Kuan Yewa:

The ideal of free medical services collided against the reality of human behaviour, certainly in Singapore. My first lesson came from government clinics and hospitals. When doctors prescribed free antibiotics, patients took their tablet or capsules for two days, did not feel better, and threw away the balance. ey then consulted private doctors, paid for their antibiotics, completed the course, and recovered.

Zamislite da nešto ovakvo čujete kod nas? Optužili bi vas da ste protiv javnog zdravstva itd.

Singapur troši samo oko 4.6 % BDP-a na zdravstvo. Hrvatska troši 7.3 %, BiH 9.6 %. Ako nekog zanima ima odličan tekst (dugačak) ovdje.

 

5. Upravljanje javnim poduzećima

Javnim poduzećima upravlja se kao tržišnim. Ovdje je primjer kako izgleda račun za struju, vodu i plin u Singapuru. Usporedite to s istim računima domaćih monopolista.

P.s. Ako niste primjetili na računu PDV je 7 %.

singapore2

 

Ovo je samo ukratko par stvari koje mene fasciniraju. Ima toga još. Singapur je fascinantan. Naravno da njihov model nije moguće kopirati, ali napravite ugodno mjesto za život, dajte ljudima slobodu da posluju, neka porezi budu niski, pravna država funkcionira i privući će te talente i investicije. Nije ni tako komplicirano kako se čini.

lky-in-w-berlin-1979