Struktura birača u Bosni i Hercegovini

Kapitalac (izvrstan blog usput, preporučam redovno posjećivanje) je napisao post o tome kakva je struktura birača u Hrvatskoj i zaključio da 28 % uplatitelja u proračun financira ostatak od 72 % ukupnog broja birača i naravno povezao to sa rastrošnom državom i nespremnošću svih političkih stranaka da provedu strukturne reforme i rezove koji bi konačno rasteretili privatni sektor i doveli do učinkovitije države i prostora za zdravi rast. Na Facebooku su neki iz BiH komentirali da bi bilo dobro vidjeti kakvi su podaci za BiH. Pa pogledajmo

(A) Ukupan broj birača (za lokalne izbore 2012. FBiH + RS): 3.149.280

U inostranstvu glasa 36.673 birača (za opće izbore 2010), ali njih nisam uvrstio jer niti uplaćuju niti primaju transfere iz proračuna (budžeta, буџет; oštujući višejezičnost u BiH jer bismo inače došli do velikih problema u sporazumijevanju -.- ).

(B) Ukupan broj zaposlenih: 683.645

(C) Ukupan broj zaposlenih u javnom sektoru:

(C1) Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje: 73.521

(C2) Obrazovanje: 61.627

(C3) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalno osiguranje: 47.374

(C) ukupno = (C1) + (C2) + (C3) = 182.522

(D) Broj zaposlenih u privatnom sektoru: (B) – (C) = 501.123

Dakle imamo 501.123 osobe koji financiraju ostatak od 2.684.157 birača [(A) – (D)].

Odnosno postoak zaposlenih u privatnom sektoru u odnosu na ukupan broj birača je jadnih 15.91 % dok je ostatak onih koji troše ono što ovi zarade 84.09 %! Z a s t r a š u j u ć e!

Kad bi to skicirali grafički izgledalo bi ovako:

PlatišeVsKonzumenti

Slika 1. Porezni platiše su ugrožena manjina u BiH

Ako uključimo one koji su trenutno u procesu visokog obrazovanja kojih je 104.386 (2011. godina) i oduzmemo ih od ukupnog broja birača onda dobijemo da je postotak poreznih platiša 16.46 %. I dalje zastrašujuće.

I dok god je ovako krediti od MMF-a će se trošiti isključivo na plaće, neće biti nužnih otpuštanja u administraciji, neće biti reformi obrazovanja ili zdravstva, neće biti nikakvih pomaka naprijed. Pisao bih sad puno više o tome, ali mislim da podaci govore dovoljno. Nisam ni spomenuo javna poduzeća, niti neću i ovako je dovoljno. Želimo štrajk poreznih platiša!

[1] Svi podaci su sa http://www.bhas.ba i sa http://www.izbori.ba/Documents/Statistika_i_rezultati_izbora/Statistika_izbora/Izborni_pokazatelji2002-2012.pdf